Fond Accolade pokračuje v růstu u našich severních sousedů a přebírá do správy dva nové parky. V případě Lublinu jde o poslední fázi dokončené výstavby a celkově tak zde má fond 74 000 m2 nájemních ploch. Areál pro logistiku, e-komerci a lehkou výrobu, nacházející se 260 km severo-východně od českých hranic, si za místo působení vybraly firmy jako DATA MODUL, Laboratoria Natury, Multivac nebo pivovar Specjal. Nájemní budovy generují roční nájem dosahující téměř 4 milionů EUR (cca 100 milionů korun ročně a nově +31 milionů korun). Park v Kielce, ležící o 70 km blíže k Česku, je oproti tomu ve své počáteční fázi a fond Accolade si přebírá první fázi z celkem plánovaných 71 tisíc m2. Mezi nájemci s desetiletým kontraktem jsou firmy jako Vive, Raben nebo Pekaes a roční nájemné dosahuje bezmála 2 milionů EUR (cca 50 milionů korun).

Kielce se nachází na polovině cesty mezi Varšavou a Krakovem, dvěma největšími městy Polska. Naše přítomnost v této žádané lokalitě, na polském trhu obecně a renomovaní nájemci, to jsou hlavní důvody pro investory, proč investovat ve fondu Accolade. Nájemci si cení dobré lokality, ale třeba i dostupné pracovní síly,“ říká Lukáš Répal, provozní ředitel Accolade a zároveň ředitel pro Polsko. Kielce, pro Čechy možná neznámé město, je pro nájemce zajímavé mj. díky přítomnosti druhého největšího výstavního a veletržního prostoru střední a východní Evropy.

V Polsku, kam Accolade expandoval před třemi lety, vlastní fond Accolade pět parků a pronajímá 280 000 m2 ploch. „Oba parky doplňují síť našich ploch, které nabízíme nájemcům na západě a severu Polska. Lublin i Kielce nabízí mimo přítomnosti v regionu i propojení na východ, což je činí strategicky důležitými. Úspěch, který zažíváme na polském trhu, kde máme už stejnou velikost ploch, jako v Česku, je úspěchem celého týmu Accolade,“ poznamenává Milan Kratina, CEO Accolade.

Zdroj/foto: www.retrend.cz / Accolade Holding, a.s.