„Podle odhadů analytiků se bude poptávka po moderních prostorách pro podnikání neustále zvyšovat. CBRE dokonce uvádí, že 64 % z oslovených top logistických firem považuje expanzi v oblasti velkých měst za naprostou prioritu. Téměř polovina se pak nebrání ani dosud přehlíženým lokalitám. Jak víte, z mnoha z nich jsme v ČR i v Polsku udělali logistické i e-commerce huby. Příkladem ať je Štětín nebo Chebsko. Když se pak podíváme na druhý klíčový segment dnešní doby, on-line nakupování, i díky dynamickému vývoji v rámci pandemického roku, se jeho podíl na celkovém maloobchodu v České republice zvedl na rekordních 16 %. Vzhledem k tomu, že už dnes je cca 60 % našeho portfolia přímo navázáno na logistiku a e-commerce, myslím, že i nás čekají nejen expanze stávajících úspěšných lokalit, ale také objevovaní nových center moderního byznysu,“ komentuje Milan Kratina, předseda představenstva Accolade Industrial Funds.

„Není to však jen o dopravě a shopování na netu. V rámci našeho Fondu pozorujeme dlouhodobý trend, kdy jsou moderní haly čím dál více lákadlem pro nájemce, kteří mají výrobní provozy s přidanou hodnotou výzkumu a vývoje. Stejně jako je to u naší nejnovější akvizice v německé Bochumi, kam se nastěhoval mezinárodního výrobce a dodavatel techniky pro železniční dopravu Faiveley a 50 % z jeho 20 000 m2 tvoří právě výroba, vývoj a výzkum unikátních brzdových systémů. V nadcházejících letech lze očekávat, že se Evropské cestování na krátkých tratích bude částečně přesouvat z letadel na koleje. Tato transakce trendy většího důrazu na oblast „engineeringu“ a současně ekologičtějšího způsobu cestování jen potvrzuje. Akvizice parku v nejdůležitější průmyslové oblasti Porýní v blízkosti Dortmundu, Essenu a Düsseldorfu je zároveň dalším důležitým krokem nejen v balancování odvětví nájemců, ale také geografické diverzifikaci našeho portfolia. Kromě domácí kotliny totiž máme v našem Fondu po Polsku také první západní trh,“ dodává Kratina.

V následujících šesti měsících je k akvizici do Fondu připraveno množství zajímavých projektů včetně expanze stávajících lokalit v České republice a v Polsku. Zároveň Fond brzy přivítá i první nemovitost na slovenském trhu. Celkově letos míří Fond Accolade na rozšíření portfolia o bezmála 300 000 m2.

Fond i nadále roste ve všech sledovaných oblastech. K 30. 4. 2021 tvoří jeho portfolio 970 367 m2 pronajímatelné plochy pro moderní podnikání, 17 udržitelných průmyslových parků, které využívá 66 nájemců světových značek. Celková hodnota portfolia Fondu dosahuje téměř 20 miliard.

 

Zdroj:// Accolade