„Důvodem pro otevření nového skladu je nedostatek ploch v našem stávajícím skladu v Senci a z toho plynoucí potřeba jejich rozšíření pro potřeby nových klientů. Tím hlavním bude společnost dodávající softwarová a hardwarová IT řešení prostřednictvím elektronického obchodu, která je naším dlouholetým klientem v České republice, a nyní jí budeme logisticky podporovat i na slovenském trhu,“ říká Ingrid Domoráková, logistics manager společnosti ESA logistika na Slovensku, a dodává: „Výhodou pro všechny je i umístění nového skladu v bezprostřední blízkosti naší stávající budovy, kde je umístěna i centrála společnosti ESA logistika na Slovensku.“

Sklad díky svému přímému napojení na slovenskou dálniční síť umožňuje rychlé zásobování zemí střední Evropy. Funguje v multiklientském režimu, zatím je v provozu ve dvanáctihodinových cyklech ve všední dny a stále nabízí případným zájemcům volné prostory. Kromě služeb skladování a manipulace zde bude probíhat i specializované vychystávání zboží pro e-shop a balení zásilek pro koncové zákazníky. Prostor ve skladu umožňuje i poskytování služeb s přidanou hodnotou (VAS), jako je přebalování, etiketování a další operace se zbožím.