Firma DHL Supply Chain plánuje postupný přechod na uhlíkovou neutralitu u svých distribučních center do konce roku 2025 jako jeden z hlavních kroků k dosažení svých cílů v rámci udržitelného rozvoje. „Máme velkou radost, že se nám v Pohořelicích podařilo v úzké spolupráci s naším klientem a majitelem areálu realizovat za plného provozu ambiciózní projekt náhrady plynového topení za systém tepelných čerpadel. Nový systém vytápění přinese nejen snížení emisí skleníkových plynů, ale také nižší spotřebu energie,“ říká Jan Karban, ředitel operací DHL Supply Chain pro region Morava.

Udržitelnost je jádrem vize budoucnosti, kterou Eaton zastává, informuje firma. „Zlepšovat kvalitu života a životního prostředí je naším hlavním cílem, a proto jsem rád, že jsme dosáhli hlavního milníku uhlíkově neutrálního provozu v našem distribučním centru v Pohořelicích. Naše úzká spolupráce s DHL Supply Chain přispívá k jeho dekarbonizaci, což pozitivně ovlivňuje životní prostředí i náklady pro nadcházející roky,“ konstatuje Luboš Tomiška, ředitel Evropského inovačního centra společnosti Eaton. Prostřednictvím chytrého LED osvětlení, zlepšené izolace nebo nahrazení plynového vytápění systémem tepelných čerpadel směřuje Eaton ke splnění svých cílů v oblasti udržitelnosti, které do roku 2030 zahrnují snížení provozních emisí uhlíku na polovinu.

Důsledné zaměření společnosti DHL Supply Chain na trvalou udržitelnost dokládají také další opatření a aktivity, které realizuje ve svém pohořelickém skladu. Mezi roky 2019 a 2023 se podařilo snížit spotřebu elektrické energie o 35 %. Například nově pořizované vozíky jsou již vybaveny lithium-iontovými akumulátory. Zvažuje se také možnost využití fotovoltaických panelů, které by mohly pokrývat alespoň část spotřeby elektrické energie u zařízení se stabilním provozem od osvětlení přes dopravníky až po vzduchotechniku.

„V CTP dlouhodobě dbáme na udržitelnost napříč našimi projekty, proto když společnost DHL Supply Chain přišla s požadavkem proměnit své distribuční centrum v CTParku Pohořelice na uhlíkově neutrální, využili jsme svých zkušeností a připravili jsme komplexní plán k dosažení uhlíkové neutrality distribučního centra,“ vysvětluje Michal Dospěl, regional construction director CTP v České republice. A dodává, že v tomto projektu se společnost zaměřila nejen na podstatné úpravy vytápění a chladicích systémů, ale zahrnula také infrastrukturu pro elektromobilitu podporující budoucí přechod na udržitelnější dopravní prostředky.