CTP NV s potěšením oznamuje, že ve svém vůbec prvním hodnocení ESG rizik, které provedla společnost Sustainalytics Inc., dosáhla nízkorizikového skóre 11,0. Skóre rizika ESG měří míru, do jaké je podniková hodnota společnosti vystavena významným finančním dopadům faktorů ESG (environmentální, sociální a vládní). Skóre 11,0 umisťuje CTP na spodní konec kategorie „nízkorizikových“, která se na stupnici Sustainalytics pohybuje od 10–20. Kromě toho byl CTP zařazen do nejvyšší kategorie - „silné“ - pro ESG Management, což dokazuje schopnost CTP adekvátně spravovat záležitosti související s ESG, pokud jde o zásady a programy, a také prostřednictvím kvantitativního měření výkonu.

Jan-Evert Post, vedoucí oddělení financování a vztahů s investory v CTP NV, komentáře

„V loňském roce společnost Sustainalytics potvrdila náš rámec pro zelené dluhopisy, což společnosti CTP umožnilo vydávat zelené dluhopisy na základě dlouhodobého profesionálního přístupu společnosti k vývoji a správě průmyslových a logistických nemovitostí. Od vydání prvního zeleného dluhopisu společnosti CTP dále investovala do profesionalizace sociálních a řídících aspektů ESG v celé společnosti, což pozitivně ovlivnilo výsledky hodnocení od Sus-tainalytics. Skóre CTP ESG Risk nás řadí na 49. místo z 1 027 realitních společností, které byly celosvětově hodnoceny Sustainalytics, a 198. z 13 733 společností, které byly globálně auditovány Sustainalytics 'pro jejich profil rizika ESG. Naše skóre řadí CTP mezi top 5% po celém světě v realitním sektoru a mezi top 1,5% všech společností po celém světě. “

 

V průběhu roku 2021 bude CTP dále usilovat o externí ověření svého profilu ESG. V současné době se CTP vyhodnocuje, aby se zjistilo, zda jsou její operace již uhlíkově neutrální, což je cílem CTP do roku 2021 v celé zeměpisné oblasti, kde působí.

 

Zdroj:// CTP