Všechny budovy v CTPark-och, které mohou být certifikovány a byly dokončeny 1. ledna 2020, získají certifikaci na úrovni BREEAM "velmi dobrý" nebo vyšší.

Energeticky úsporné nemovitosti

"Certifikace celého portfolia byla obrovskou výzvou - nikdo z našich konkurentů v regionu se jí nemohl postavit. Jsme rádi, že projekt byl úspěšný a ukázal, že naše nemovitosti jsou skutečně energeticky úsporné a splňují řadu kritérií, které mají vliv na životní prostředí. Žádný jiný developer ve střední a východní Evropě neprokázal kvalitu tolika budov zkontrolovaných z hlediska projektování, konstrukce, používání a udržitelnosti. Naším cílem není to, aby naše nové budovy získaly vysoké ekologické normy; naším cílem je dosáhnout jich s celým naším portfoliem," říká Martin Vaida, který je zodpovědný za udržitelný stavební design v CTP.

Certifikace BREEAM In-Use se musí obnovovat každé tři roky, což představuje významnou investici vzhledem k velikosti portfolia nemovitostí CTP. Celkově plánuje společnost investovat 1,75 milionu eur do certifikace budov. Na rozdíl od většiny konkurence, která certifikuje budovy jen během výstavby, CTP jako developer, který také provozuje budovy dlouhodobě, chce zajistit jejich udržitelnost během celého životního cyklu. Proto se rozhodla pro nákladnější In-Use system, kde hodnocení zahrnuje také správu zařízení a nájemců budov, bez jejichž spolupráce není možné získat certifikát.

"Certifikace všech nemovitostí pro hráče s tak rozsáhlým portfoliem, jako je portfolio vlastněny a provozovány CTP, je v Evropě jedinečné," potvrdila Lenka Matějíčková, vůdkyně Green Team ve společnosti Arcadis, která certifikovala většinu nemovitostí CTP. Poznamenává, že tento trend budou následovat i další společnosti.

Ochrana životního prostředí

"BRE je poctěna spoluprací s CTP na certifikaci celého jejich portfolia na BREEAM In-Use. Dosáhnout úroveň "velmi dobrý" nebo "vynikající" na tolika budovách je důkazem závazku vedení CTP minimalizovat vliv jejich podnikání na životní prostředí, "řekl Shamir Ghumra, vedoucí Služeb stavebního výkonu.

"K výstavbě jsme přistupovali ekologicky hned od začátku a zelené principy jsme přijali dávno předtím, než se staly trendem - což nám dává obrovskou výhodu vůči konkurenci," řekl Martin Vaida. Nyní je přesvědčen, že finanční prostředky investované do ekologičtějších a v důsledku toho i dražších staveb vyplácejí dividendy. Zelené budovy jsou z dlouhodobého hlediska efektivnější pro své majitele. Spotřebovávají méně zdrojů jako jsou energie a voda. Kromě toho, v dnešní době drtivá většina nadnárodních nájemců vyžaduje vysoce kvalitní budovy.

Lídr v certifikaci průmyslových budov

Většina průmyslových budov z portfolia CTP dosáhla hodnocení "velmi dobrý" v hodnocení BREEAM In-Use; některé z nich dokonce úroveň "vynikající". To posouvá průměrný standard portfolia CTP na úroveň BREEAM "velmi dobrý", což je výjimečný úspěch i v celoevropském kontextu. Hodnocení budov CTP dosahuje v průměru úroveň 60,13%, což je skvělé hodnocení. "V České republice CTP získala nejvyšší počet certifikací na trhu a společnost vede z hlediska počtu certifikovaných průmyslových budov měřených hodnocením BREEAM In-Use celosvětově," dodala Matějíčková.

Jak vlastně vypadá zelená budova? Dnes si laik představuje udržitelnou budovu jako stavbu pokrytou zelení. Pokud by se však taková stavba postavila z materiálů, které nejsou šetrné k životnímu prostředí, přítomnost zeleně by velmi nepomohla. Pro správné posouzení kvality životního prostředí se musíme hlouběji ponořit do hodnocení použité technologie, certifikátů o vlivu materiálů na životní prostředí atd. Například zelené střechy, které jsou velmi populární a také velmi viditelné, nejsou vhodným řešením pro průmyslové nemovitosti.

"Zakrytí střechy průmyslové budovy nebo skladu zelení by vedlo k výraznému zvýšení uhlíkové stopy budovy v důsledku potřeby posílení nosných a střešních konstrukcí," vysvětlil Martin Vaida. Dnešní zelená budova proto zabývá především úsporou energie prostřednictvím vysoce kvalitního pláště budovy, efektivního LED osvětlení a efektivní ventilace s použitím systému zpětného získávání tepla.

Koncepce energetických ostrovů

V budoucnu bude využívání energie v logistických skladech zahrnovat koncepci (částečných) energetických ostrovů, které mohou být vytvořeny s použitím fotovoltaické střešní krytiny. Střechy nabízejí dostatek prostoru, který obvykle není moc použitelný, ale je skvělý pro fotovoltaické panely. V blízké budoucnosti plánuje CTP instalovat střešní fotovoltaické elektrárny ve svých parcích s cílem vygenerovat v jejich maximu více než 20 megawattů. Ve vzdálenější budoucnosti má ambici 250 MWp. Dalším základním rysem dnešních průmyslových budov jsou inteligentní systémy řízení a kvalitní databáze naměřených dat.

Rozhodující je i použití nízkouhlíkových materiálů a certifikovaných produktů, které jsou šetrné k životnímu prostředí během celého jejich životního cyklu. Vaida říká, že budoucnost vidí mimo jiné v použití dřevěných konstrukcí nebo recyklovaných materiálů. Zvolit si správný přístup k recyklaci původních materiálů je nutné například tehdy, když stará budova stojí na původním Brownfield.

V zelených průmyslových budovách je taktéž třeba řešit otázku ochrany vody. Voda se ušetří například splachováním toalet již jednou použitou přečištěnou šedou vodou. Roli hraje i hospodaření s dešťovou vodou, a to buď prostřednictvím retenčních nádrží pro další použití (např. zavlažování) nebo prosakováním. Je velmi důležité udržet dešťovou vodu v místě srážek a nenechat ji odtékat do kanalizace nebo se odpařovat ze zelené střechy.

 

Zdroj:// Systémy logistiky