„Přes dvacet let se věnujeme odbornému poradenství v oblasti komerčních nemovitostí. Mimo jiné se zabýváme kvalitou prostor, v nichž pracujeme, nakupujeme a trávíme volný čas. Společně s našimi klienty tak vytváříme příjemná místa pro práci i pro život. Nyní jsme se rozhodli povznést naše zkušenosti na další úroveň a přetavit je v cílenou podporu pro neziskový sektor. Věřím, že vybraným domovům pro seniory pomohou nejen finanční prostředky z našeho grantu, ale také naše know-how a osobní zapojení. Na shromáždění celkové částky ve výši 300 tisíc korun se v době nejpřísnějších vládních opatření v boji proti koronaviru podíleli také naši zaměstnanci. Naše podpora cílí právě na pomoc seniorům, jako jedné z nejohroženějších skupin našich obyvatel,“ komentuje Clare Sheils, generální ředitelka CBRE.

„Děkujeme společnosti CBRE a jejím zaměstnancům, že se rozhodli podpořit v této turbulentní době právě seniory. Věříme, že naše společná práce bude mít velký dopad na životy mnoha seniorů a moc se na spolupráci těšíme,“ říká Taťána G. Brzobohatá, zakladatelka nadace Krása pomoci.

Zleva: Clare Sheils, generální ředitelka realitně-poradenské společnosti CBRE, Michaela Miřátská, koordinátorka nadace Krása pomoci a Michaela Stachová, ředitelka nadace Krása pomoci.

Zaměstnanci CBRE v čele s generální ředitelkou CBRE Clare Sheils při předání šeku zástupkyním nadace Krása pomoci. U šeku zleva: Clare Sheils, generální ředitelka realitně-poradenské společnosti CBRE, Michaela Stachová, ředitelka nadace Krása pomoci a Michaela Miřátská, koordinátorka nadace Krása pomoci.

Více o nadaci Krása pomoci

Nadaci založila v roce 2008 česká topmodelka a influencerka Taťána Gregor Brzobohatá, která je zároveň předsedkyní správní rady. Posláním nadace je nabízet seniorům a jejich blízkým informace, kontakty a psychickou i hmotnou oporu, a dále podporovat prověřené neziskové organizace, které pomáhají seniorům. Zároveň pracuje na tom, aby společnost vnímala seniory s respektem. Za tím účelem se její zástupci pravidelně účastní různých konferencí a svou práci několikrát prezentovali i na půdě OSN. Za dobu své činnosti rozdělila nadace mezi neziskové organizace pomáhající seniorům přes 31 milionů korun. Více informací je k dispozici na www.krasapomoci.cz.