P3 Plzeň Myslinka těží z dobrého umístění u hlavních tahů směřujících k německým hranicím. Park v Myslince navazuje na blízkost dálnice D5 a města Plzeň, které jsou od parku vzdálené jen pár minut. Průmyslový park se nachází u exitu 93 a je propojený jednou komunikací s nedalekým parkem v Nýřanech.

 

 

Lovosický park je situovaný na přímce mezi Prahou a Drážďany s hodinovým dojezdem na německou stranu a třičtvrtěhodinovým do hlavního města. Na ose dálnice D8 se rovněž nachází park P3 Prague D8. Průmyslový areál je dobře dostupný, jak pro zaměstnance díky zastávce hromadné dopravy, tak pro nákladní dopravu, a to i tu železniční. První hala, která zde vznikla, má takřka 100 000 m2 a zalíbila se především logistickým firmám. Jedna se věnuje zásobování hobby marketů, další zajišťují logistiku pro větší množství zahraničních e-shopů a provozuje standardní 3PL služby.

„Parky v Lovosicích i Myslince jsou moderní prostory budované v klidných a zároveň dobře dostupných lokalitách. Haly jsou převážně určeny pro logistiku, e-commerce, lehkou výrobu nebo kompletace. V Myslince už stavíme spekulativně a volné prostory o rozloze 16 600 m2 s nejmenší pronajatelnou jednotkou 3 500 m2 budeme moci nabídnout od dubna příštího roku. V Lovosicích jsou ve výstavbě další dvě o velikostech 15 000 m2 a 6 000 m2, a pro další máme stavební povolení,“ říká Aleš Zacha, šéf developmentu P3 Logistic Parks pro Česko.

Průmyslový development „zeleně“

Od začátku letošního roku společnost P3 zvýšila minimální standard pro kvalitu svých budov. Veškeré nové haly se zavazují k náročným ekologickým požadavkům certifikace BREEAM, a to na úrovni Excellent nebo vyšší.

„Průmyslové parky P3 zažívají zelenou revoluci. Jde o víc než jen o vysoce efektivní výrobní, skladovací a distribuční prostor, nyní standard P3 také znamená vyšší úroveň udržitelnosti a příjemnější pracovní prostředí pro zaměstnance našich nájemců,“ dodává Aleš Zacha. Budovy jsou vybaveny LED osvětlením, přičemž to venkovní je pro omezení světelného smogu nastaveno tak, aby efektivně osvětlovalo jen manipulační plochy. V rámci zvyšování udržitelných standardů společnost P3 například nechala vypracovat Koncepci zeleně ve svých parcích, která určuje výběr vhodných stromů, keřů i rostlin, tak aby zapadaly do okolí. Počítá i s terénními úpravami, které pomáhají například se zasakováním dešťové vody a následnou recyklací do oběhu.

Kromě Plzeňska a Ústecka společnost P3 buduje nové prostory také na Ostravsku v Dolní oblasti Vítkovice.