Celkový pohled na trh průmyslových nemovitostí

Český trh prémiových průmyslových nemovitostí dosáhl na konci třetího čtvrtletí 2020 celkové rozlohy 9,04 milionů m2. V období od července do září letošního roku bylo dokončeno přes 130 tisíc m2 nových skladových prostor. Dokončená výstavba v tomto roce již dohnala čísla za celý loňský rok a má nyní potenciál vykázat po několika letech opět růst.

Neobsazenost dosahuje 5,52 %

Neobsazenost pokračuje ve svém mírném růstu a nyní dosahuje 5,52 %. Podle průběžných informací se očekává snížení ve čtvrtém kvartálu roku 2020. Spekulativní výstavba si postupně nachází své nájemce,  neobsazenost by se tak měla pozvolna snižovat i v příštím roce.

Výstavba – nedostatek volných ploch je v Praze a okolí

Ve výstavbě je momentálně 387 500 m2 nových prémiových prostor, což je obdobná hodnota jako v předchozím kvartálu. Praha a její okolí je však stále regionem, který charakterizuje nedostatek nových ploch pro širší development nových prostor, přestože růstový potenciál je zde velký. Budoucí zlepšení situace v příležitostech pro průmyslový rozvoj musí předcházet lepší spolupráce mezi firmami, místní samosprávou a dalšími vládními institucemi.

Největší pozornost je stále věnována krajům sousedícím s Německem a Jihomoravskému a Moravskoslezskému kraji.

Nájemné se v roce 2020 zvýšilo jen mírně

Průměrné nájemné moderních skladových prostor se pohybuje v Praze na úrovni 4,30 – 5,00 EUR/m2/měsíc. V Brně se pak pohybuje v rozmezí 4,00 – 4,80 EUR/m2/měsíc. Za rok 2020 se nájmy v průměru zvýšily jen velmi mírně. Průměr za Českou republiku ve třetím čtvrtletí je 4,34 EUR/m2/měsíc.

Největší transakce se ve třetím kvartálu odehrály v Plzeňském kraji

Hrubá poptávka dosáhla ve třetím kvartálu 316.948 m2 a čistá (bez prolongací) 199 806 m2 (972 127 m2 hrubá a 555 190 m2 čistá za Q1-Q3 2020). Největší transakce se ve třetím kvartálu odehrály v Plzeňském kraji. Krátkodobé pronájmy opět dosáhly hodnoty kolem 43 tisíc m2.

 

Zdroj:// Logistické systémy