"S FLOW mohou pronajímatelé a majitelé budov využít sílu technologie inteligentních budov k utváření udržitelné budoucnosti svých nemovitostí a nájemců," řekl Lukáš Balík, generální ředitel společnosti Spaceflow. S novým řešením mohou pronajímatelé a provozovatelé budov získat snadnější kontrolu nad svými nemovitostmi a zvýšit jejich atraktivitu poskytováním inteligentních služeb zaměřených na obyvatele budovy.

FLOW podporuje cíle udržitelnosti a wellness u pronajímatele a nájemce s optimalizovaným řízením energie a změnami v chování koncových uživatelů, které vedou k úsporám energie až 20% - to vše při prodloužení životnosti vestavěných technologií.

 


K zavedení integrace FLOW dojde ve třech fázích. V první fázi, která je aktuálně k dispozici, poskytuje FLOW dohled nad energetickými toky měřením spotřeby elektřiny, vody a tepla, kvality ovzduší a také analytické a předešlé protokoly na dashboard. "S daty na dosah ruky mohou pronajímatelé a provozovatelé budov řídit vylepšení budov, a tím snížit provozní náklady a zvýšit efektivitu a zisk," poznamenal Balík ze společnosti Spaceflow.

 

 

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 budou koncoví uživatelé i správci prostorů moci ovládat hardware budovy podle definice správy nemovitostí. Různé skupiny uživatelů budou moci prostřednictvím aplikace Spaceflow zapínat/vypínat světla, ovládat HVAC, otevírat/zavírat dveře nebo žaluzie a mnoho dalšího.

Flowbox, společnost zabývající se správou pokročilých technologií na trhu od roku 2012 podporuje stovky technologií od různých výrobců hardwaru a nabízí místní i cloud integraci.


Integrace Spaceflow a Flowbox, která bude k dispozici v roce 2022, umožní automatizaci uživatelských prostředí. "Nájemci i správci prostoru budou moci konfigurovat automatické scénáře prostřednictvím aplikace Spaceflow a administrátorského panelu. "Jakmile budou místnosti nakonfigurovány, stanou se automatickými a inteligentními jednotkami, které se přizpůsobí přednastaveným parametrům uživatele, denní době, počasí a dalším podmínkám. Budovy budou lépe reagovat na interní a externí vstupy, přičemž budou odpovědné a rozumné vůči životnímu prostředí,“ popsal Balik, generální ředitel společnosti Spaceflow.

„V této fázi pomůže FLOW optimalizovat údržbu budovy detekcí anomálií, eliminací lidských chyb a provedením preventivní prediktivní údržby využívající principy AI a strojového učení. Tato pokročilá analýza velkých dat může přispět ke snížení výpadků a zvýšení hodnoty životnosti zařízení,“ dodal Tomas Rendla, generální ředitel společnosti Flowbox.

„Díky FLOW budou naši zákazníci před nadcházející legislativou EU, která vstoupí v platnost v roce 2025. Legislativa bude vyžadovat, aby většina nebytových budov byla schopna nepřetržitě kontrolovat, zaznamenávat a analyzovat svou spotřebu energie, monitorovat a kontrolovat alespoň 80 % provozů HVAC, srovnávat energetickou náročnost a mimo jiné hledá zlepšení,“ uvedl Rendla ze společnosti Flowbox. S pomocí FLOW mohou vlastníci nemovitostí získat certifikát ISO 50001 Energy Management Certification, účastnit se schématu energetické flexibility a být připraveni na budoucnost.

FLOW je k dispozici klientům Spaceflow a Flowbox po celém světě. Další informace naleznete na https://spaceflow.io/en/flow/ nebo na https://www.flowbox.com/en/solution/flow/

 

Zdroj:// Spaceflow