Správná data a výběr klíčových ukazatelů výkonu (KPI) mají vliv na měření dopadu marketingové kampaně na obchod s nemovitostmi. Přístup zaměřený na data vám může pomoci najít správné strategie a metody, jak přilákat nové klienty a udržet si je v průběhu času.

Shromažďování co největšího množství dat nestačí, musíte najít, analyzovat a jednat podle nejdůležitějších metrik. Zde je 7 KPI v oblasti  nemovitostí digitálního marketingu, které byste měli měřit, abyste maximalizovali úspěšnost svých marketingových kampaní v průběhu času.


1) Provoz webových stránek
Pro jakékoli realitní podnikání je návštěvnost stránek zásadním krokem a vysoký počet návštěvníků je prvním ukazatelem úspěchu vaší strategie. Samotný provoz na webu, pokud negeneruje potenciální zákazníky, nezlepší růst vaší firmy. Vaše úsilí by se nakonec mělo zaměřit na udržení návštěvníků, povzbuzení k tomu, aby se dostali do další fáze webu, jejich podněcování k procházení vašich nabídek a kontaktování vás.


2) SEO výkon
SEO přístup je nezbytný pro každou úspěšnou digitální kampaň. Měření provozu vyhledávání vám umožňuje určit, jak často se vaše domovská stránka a nabídky objevují ve výsledcích vyhledávače, když je hledají potenciální kupci a prodejci domů. Pro váš SEO úspěch je zásadní zjistit, která klíčová slova mají nejlepší výkon nebo je pravděpodobné, že budou lepší a zaslouží si další optimalizaci. Ke sledování konverzí lze také použít konkrétní klíčová slova.


3) Zdroje provozu
Je také velmi důležité pochopit, kolik návštěvníků přichází na váš web z různých kanálů a ze kterých zařízení a prohlížečů k nim přistupuje nejvíce. Označování adres URL pomocí kódů UTM vám umožní sledovat, jak fungují vaše individuální taktiky a zda existuje příležitost zvýšit váš provoz. Rozdělení provozu podle kanálu vám může poskytnout přehled o tom, které kanály jsou důležité pro váše podnikání, a umožní vám přizpůsobit online přítomnost vašemu cílovému publiku.
 

4) Konverze potenciálních zákazníků
Lead generation se stala nejdůležitější součástí digitálního marketingu, zejména v oblasti realitního marketingu. Získání kontaktních údajů návštěvníků vašeho webu vám dává příležitost posílat jim pravidelné relevantní a důvěryhodné informace a zůstat v obraze realitního makléře.

5) Ukončení stránky
Analýza vašich výstupních stránek, tj. poslední stránka, kterou si návštěvník prohlížel před opuštěním webu, vám pomůže pochopit, z jaké stránky návštěvníci web nejčastěji opouštějí a zda při navigaci na webu sledovali cestu, kterou jste si přáli sledovat. Pokud má stránka s potvrzením registrace nejvyšší míru opuštění, vaše strategie si vede dobře.
 

6) Míra konverze vstupní stránky
Tento indikátor vám pomůže sledovat, které z vašich jednotlivých vstupních stránek jsou nejzajímavější a nejúspěšnější při získávání potenciálních zákazníků. Pomocí průměrného konverzního poměru v tomto odvětví můžete srovnávat své vlastní vstupní stránky a poté implementovat taktiku výkonnějších u méně úspěšných.


7) Cena za zájemce
Sledování tohoto KPI vám zabrání v nadměrném utrácení za potenciální zákazníky. Vydělením nákladů na marketingovou kampaň počtem potenciálních zákazníků, které kampaň vygenerovala, získáte přehled o skutečné hodnotě vašeho potenciálního zákazníka a nákladové efektivnosti vaší marketingové strategie. Rozdělení ceny za zájemce podle akvizičního kanálu a zdroje vám pomůže lépe porozumět tomu, které úsilí přinese nejlepší návratnost vašich marketingových investic.

I když existuje mnohem více sledovatelných metrik, které vám poskytnou informace o tom, jak dobře fungují vaše marketingové kampaně a kde je prostor pro zlepšení, těchto 7 KPI by vám mělo pomoci začít budovat nákladově efektivní digitální marketingovou strategii. Pomáhají při zvyšování úspěchu vašeho marketingového úsilí v souladu s vaším hlavním cílem - přilákat a udržet si kupce a prodejce domů jako klienty a rozvíjet vaše podnikání. Udržujte náskok před svými konkurenty pečlivým sledováním těchto KPI.