Výzva je určená především malým a středním podnikům, které mohou získat finanční podporu na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu. „Konkrétně mohou žadatelé finanční podporu využít například na nákup strojů a zařízení do těchto center, případně investovat v jejich rámci do výstavby budov, stavebních úprav či vybavení nezbytného pro zajištění jeho aktivit", říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace. 

Výzvy mohou využít také velké podniky, a to na projekty s významným pozitivním dopadem na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu. Případně také přímo na spolupráci na konkrétním projektu výzkumu a vývoje s malým nebo středním podnikem.

 

Program Potenciál a jeho vysoká míra podpory

Největší výhodou programu Potenciál je vysoká míra finanční podpory všem žadatelům bez ohledu na velikost firmy. Všechny firmy mohou v předložených projektech získat 50 % způsobilých výdajů zpět formou dotace. V aktuální výzvě je to minimálně 2 miliony korun a maximálně 50 milionů korun.

Podrobné informace o aktuální výzvě jsou dostupné na: 
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/potencial/potencial-vyzva-vii/ 

V programu Potenciál bylo dosud podpořeno 372 projektů za téměř 5,5 miliardy korun. Proplaceno v něm zatím byly bezmála 3 miliardy korun.

Díky podpoře z programu Potenciál vzniklo například Nové výzkumné centrum pro oblast povrchových úprav Výzkumného a zkušebního ústavu Plzeň, které nyní představuje jedno z nejmodernějších evropských výzkumných pracovišť v oblasti žárových nástřiků. Česká společnost Toseda zase využila finanční podporu z programu Potenciál na výzkum a vývoj zcela unikátních high-tech materiálů, které se využívají v kosmickém a leteckém průmyslu. To jí umožnilo další rozvoj a příležitost soutěžit s předními světovými lídry v oblasti výroby nanomateriálů – Japonskem, Čínou a USA.

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP PIK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem přes zelenou linku 800 800 777. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

 

Zdroj//Agentura pro podnikání a inovace a NejBusiness.cz