Kapacity mají firmy vytíženy až na 94 procent. Pouze 9 procentům stavebních společností se podařilo úplně navýšit kapacity dle plánu. Vzhledem k vysoké poptávce se téměř dvěma třetinám firem (63 procent) daří zvyšovat ceny jejich prací. Nicméně pozitivní vliv na marže zaznamenává pouze čtvrtina firem. Problémem jsou zejména zvyšující se ceny subdodavatelských prací a rostoucí mzdy. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2019 zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se skupinou Saint-Gobain.

Stavebnictví v letošním roce nadále poroste, avšak pozvolněji než loni. Konkrétně se v roce 2019 jeho výkon zvýší o 2,8 procenta. Oproti prvnímu čtvrtletí ředitelé stavebních společností svou predikci ještě snížili a to o 0,4 procentního bodu. „Českému stavebnictví se aktuálně daří a mírný růst sektoru bude pokračovat minimálně do konce roku. Rychlejšímu rozvoji nebrání nedostatek práce, problémem je nedostatek kapacit, které by byly schopny tyto zakázky realizovat. Kapacity jsou totiž vytíženy až na 94 procent.“ uvádí Jiří Vacek, ředitel společnosti CEEC Research.

Rok 2020 dle ředitelů přinese spíše kladnou stagnaci v podobě růstu o 1,3 procenta. Letos očekáváme mírný nárůst, zhruba do tří procent, v příštím roce se obávám stagnace, ne-li poklesu síly trhu. Tomáš Koranda, CEO, předseda představenstva, HOCHTIEF CZ a. s.  Mírný růst očekává i Petr Bělina předseda představenstva, Trigema Building. „Domácí stavebnictví bude růst. Tento vývoj však bude brzděn nedostatkem odborníků na trhu a tlakem na růst mezd a cen stavebních prací a materiálů.“

Tržby stavebních společností porostou rychleji než samotný trh zejména díky rostoucím cenám stavebních prací. V letošním roce ředitelé stavebních společností avizují růst tržeb o 3,5 procenta a pokračování růstu o 2,5 procenta v roce 2020. „Naše tržby se budou mírně zvyšovat a české stavebnictví snad vpluje do méně rozbouřených vod předvídatelného cenového růstu.“ Martin Podzimek, ředitel společnosti, Podzimek a synové s.r.o..

Nejbližší výraznější ochlazení stavebního trhu ředitelé očekávají v roce 2021 (33 procent) nebo v roce 2020 (31 procent). Ochlazení v roce 2022 očekává 15 procent ředitelů a ještě později 12 procent. Na případné ochlazení trhu se připravuje 47 procent stavebních společností. Třetina ředitelů (34 procent) se zaměřuje na dlouhodobé zakázky a více jak desetina (13 procent) společností nenavyšuje počty pracovníků.

Klíčovým problémem stavebních společností zůstává nedostatek kapacit pro realizaci zakázek. Pouze 9 procentům stavebních společností se od minulého roku podařilo úplně navýšit kapacity dle plánu. Částečné navýšení kapacit avizuje 37 procent ředitelů. Nadpoloviční většina uvádí pouze minimální navýšení, nebo naopak úbytek. „Samozřejmě bychom rádi přivítali nové zaměstnance, protože nyní je jich nedostatek, ale daří se nám přijímat nové zaměstnance pouze v řádu jednotek, lepší to už asi nebude, protože atraktivita stavebnictví, ve srovnání s „fabrikovým průmyslem,“ je velice malá.“ Radek Mrázek generální ředitel, místopředseda představenstva, BAK stavební společnost a.s..

Aktuálně využívá agenturní zaměstnance 16 procent stavebních společností (u velkých společností se jedná o 41 procent), dalších 15 procent firem je plánuje začít využívat. Stále však většina společností (69 procent) i do budoucna bude zaměstnávat pouze vlastní pracovníky.

Téměř dvě třetiny stavebních společností (63 procent) zvýšily ceny svých realizací, a to v průměru o 8 procent. Stejné ceny si zachovalo 35 procent společností, o snížení hovoří pouze 2 procenta ředitelů. „Ceny našich realizací rostou oproti nárůstu cen nákladových vstupů pomalu. Objektivně rostoucí náklady se těžko daří v soutěžích uplatnit a při vlastní realizaci je to velmi složité.“  František Fryš, jednatel, SWIETELSKY stavební s.r.o..

S tím souhlasí i Jana Složilová, ředitelka ekonomického úseku a členka dozorčí rady, GEMO a.s.Realizační cenu tlačí směrem nahoru zejména stále rostoucí cena práce a nárůst cen stavebních materiálů. Obecně jsme tak nuceni zvyšovat realizační cenu o 10–20 %.“ Obdobnou zkušenost má i Tomáš Rosák, předseda představenstva, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. „Ceny prací v našem segmentu, tedy zednické, obkladačské, sádrokartonářské nebo fasádnické, nadále rostou. Aktuálně nejvíce u zednických prací a rekonstrukcí.“

Marže se oproti cenám navýšily pouze u 24 procent společností, a to v průměru o 6 procent. Marže na stejné úrovni zůstaly 60 procentům společností. Pokles marží avizuje 16 procent společností. Menší navýšení marží i přes rostoucí ceny realizací je způsobeno zejména růstem nákladů. Ředitelé určovali pořadí růstu nákladů od 1 (nejvyšší růst) do 4 (nejmenší růst). Nejvíce vzrostly ceny subdodavatelských prací s pořadím 1,99, vzápětí následují mzdy (2,19), dále pak materiály a stroje.

Zdroj/foto: www.rentrend.cz / CEEC Research s.r.o./CEEC Research s.r.o., Titulní ilustrativní foto (www.pexels.com)